Ghế văn phòng

Ghế văn phòng Đức Phú, ghế làm việc nhân viên Đức Phú cao cấp dùng trong văn phòng được sản xuất bởi công ty nội thất Đức Phú với nhiều kiểu dáng và màu sắc đa dạng : Ghế lưới, Ghế da, Ghế nỉ, Ghế xoay...

Các sản phẩm ghế văn phòng được chia thành các nhóm khác nhau dùng cho nhân viên hay ban lãnh đạo văn phòng, thiết kế tinh tế, phù hợp với điều kiện của từng công ty, đơn vị

Ghế DP – 501

Giá: 400,000 VNĐ

Ghế DP – 501A

Giá: 430,000 VNĐ

Ghế DP – 505B

Giá: 450,000 VNĐ

Ghế DP – 505A

Giá: 450,000 VNĐ

Ghế DP – 505

Giá: 450,000 VNĐ

Ghế DP – 511

Giá: 560,000 VNĐ

Ghế DP – 304

Giá: 700,000 VNĐ

Ghế DP – 303

Giá: 700,000 VNĐ

Ghế DP – 301

Giá: 700,000 VNĐ

Ghế DP – 302

Giá: 710,000 VNĐ

Ghế DP – 301A

Giá: 730,000 VNĐ

Ghế DP – 510

Giá: 760,000 VNĐ

Ghế DP – 309

Giá: 780,000 VNĐ

Ghế DP – 516

Giá: 800,000 VNĐ

Ghế DP – 103

Giá: 830,000 VNĐ

Ghế DP – 102

Giá: 830,000 VNĐ

Ghế DP -104

Giá: 845,000 VNĐ

Ghế DP – 101

Giá: 870,000 VNĐ

Ghế DP – 103A

Giá: 880,000 VNĐ

Ghế DP – 110

Giá: 900,000 VNĐ

Ghế DP – 513

Giá: 900,000 VNĐ

Ghế DP – 314

Giá: 900,000 VNĐ

Ghế DP - 108

Giá: 900,000 VNĐ

Ghế DP - 110

Giá: 920,000 VNĐ

Ghế DP – 305

Giá: 970,000 VNĐ

Ghế DP – 522

Giá: 1,010,000 VNĐ

Ghế DP – 507

Giá: 1,030,000 VNĐ

Ghế DP – 506

Giá: 1,030,000 VNĐ

Ghế DP -308

Giá: 1,080,000 VNĐ

Ghế DP – 337

Giá: 1,130,000 VNĐ

Ghế DP – 109

Giá: 1,180,000 VNĐ

Ghế DP – 312

Giá: 1,180,000 VNĐ

Ghế DP - 105

Giá: 1,190,000 VNĐ

Ghế DP – 343

Giá: 1,200,000 VNĐ

Ghế DP – 320

Giá: 1,200,000 VNĐ

Ghế DP - 1108

Giá: 1,280,000 VNĐ

Ghế gỗ DP - 1020

Giá: 1,330,000 VNĐ

Ghế DP – 332

Giá: 1,350,000 VNĐ

Ghế DP – 331

Giá: 1,350,000 VNĐ

Ghế DP – 330

Giá: 1,360,000 VNĐ

Ghế DP – 117

Giá: 1,374,000 VNĐ